پرسش و پاسخ مسائل جنسی

آموزش کامل مسائل جنسی از نظر من که یکی از آسیب خوردگان آن است واجب است .

مازوخیسم و سادیسم در برده و میسترس

ميسترس كيست و چه خصوصياتي دارد؟
ميسترس (Mistress) كه مونث كلمه ي ميستر (Mister) است به معناي ارباب يا الهه خانم به كار مي رود. ميسترش خانمي است كه تمايل به آزار و اذيت ديگر انسان ها و بخصوص مردان دارد. او از شكنجه و زجر كشيدن ديگران لذت مي برد. اين لذت ممكن است روحي يا جنسي باشد. اما نمي توان گفت كه فردِ سنگدلي است. بيشتر ميسترس ها غير از برده هاي خود يك معشوقه و يا همسر دارند و زندگي كاملا عادي اي را تجربه مي كنند. همچنين در پايان هر رابطه برده ها را نوازش و تشويق مي كنند(در مورد برده هاي ساعتي، صادق است). يكي ديگر از سوالاتي كه پيش مي آيد اين است كه آيا فردي كه ميسترس ميشود ساديسم(ديگر آزاري) دارد؟ در بعضي مواد چنين نيست و هيچ گونه ربطي به ساديسم ندارد اما با توجه به معني اي كه از ساديسم در ذهن عوام وجود دارد مي توان گفت كه به ميزان كمي در نهاد ميسترس وجود دارد اما مي تواند نقش كمرنگ يا پررنگي را ايفا كند كه بستگي به خود ميسترس دارد. در بعضي رابطه ها هيچ گونه ديگر آزاري در ميسترس وجود ندارد و ميسترس فقط براي ساعاتي لذت بردن به اين رابطه دست ميزند. يكي ديگر از خصوصيات ميسترس ها تحكم در كلام و پايداري در دستور است، به طوري كه با التماس و فريادهاي برده، دستور خود را لغو نمي كند و به كارِ خويش بدون كوچكترين توجهي ادامه مي دهد. در كشورهاي انگليسي زبان ميسترس را با نام هاي زير نيز مي خوانند:
Dominatrix, Domme, Domina, Lady, Madame, Goddess and Mistress
در ايران و ديگر كشور هاي فارسي زبان نيز نام هاي زير رواج داد:
الهه، سرور، ارباب، خانم، بانو و ميسترس.
برده كيست و چه خصوصياتي دارد؟
برده ممكن است زن يا مرد باشد كه در اين مقاله بيشتر به برده ي مرد كه شايع تر است پرداخته خواهد شد. (Male Submission).
برده شخصي است كه از تحقير شدن و درد كشيدن لذت مي برد. بيشتر برده ها علاقه شديدي به بوييدن و بوسيدنِ پاها و كفش ميسترس ، در كنار تحقير شدن و شكنجه ديدن، دارند. اين شخص از اينكه بوسيله يك خانم تحقير شود لذت مي برد. اما آيا مي توان گفت كه برده يك مازوخيسم است.به طور كلي خير! اما طي آمارگيري ها و مصاحبه با چند اسليو مي توان اظهار داشت كه احساس مازوخيسم در بيشتر برده ها وجود داد. اين فرد ممكن است در طولِ رابطه به چنان لذت روحي و جنسي برسد كه به ارگاسم برسد. اسبيو فقط حق دارد در خدمت يك ميسترس باشد مگر آنكه خودِ ميسترس دستور داده باشد كه به ديگران خدمت كند(اين توضيح در موردِ برده هاي ساعتي صادق نيست). برده هاي تمام وقت با ميسترس خود زندگي مي كنند.آنها در داخل قفس هاي بزرگ يا لانه ي سگ ها نگهداري مي شوند زيرا ميسترس ارزش برده ها رو بسيار پايين مي داند و اين همان چيزي است كه برده ها خواستار آت هستند. تحقير بوسيله ي ميسترسي قدرتمند!
اولين سوالي كه پيش مياد اينه كه اصلا Femdom يعني چه؟
Femdom كوتاه شده ي Female Domination! است و به معني سلطه جويي زنان يا تسلط زنان است. اين رابطه بين يك ميسترس (Mistress) -خانمي كه نقشِ ارباب را دارد و داراي يك يا چند برده است- و يك يا چند برده(Slave) – خانم يا آقايي كه نقشِ برده را دارد و فقط متعلق به يك ميسترس است - شكل مي گيرد. در اين رابطه ميسترس كنترل همه كارها را به عهده دارد و اسليو به طور تمام و كمال در اختيار او قرار مي گيرد. هر دستوري كه ميسترس بدهد براي اسليو يك قانون است و اسليو مجبور به انجام دادن آن است. در صورتي كه اسليو از دستوري سرپيچي كند ميسترس مي تواند با توجه به موقعيت و خواست خود ، او را تنبيه كند.( در موردِ انواعِ رايج تنبيه ها در چند قسمت بعد توضيحاتي داده خواهد شد) .
سطوح مختلف Femdom
با توجه به اينكه Femdom يك رابطه غريزي بين انسان ها است و داراي شدت و كشش هاي مختلف در بين انسان ها است واضح است كه سطوح مختلفي در اين رابطه بوجود مي آيند. ما تقسيماتِ كلي و مهم تر را بيان كرده و دسته هاي كم اهميت تر و كم عضو تر را براي آينده مي گزاريم! به صورت كلي در سه سطح زير قابل بررسي است:
1- سرسپردگي كامل يا تسليمِ روح! ( برده هاي تمام وقت)
در اين سطح، اسليو به طورِ كامل بدن و روح خود را در اختيار ميسترس قرار ميدهد و هيچ گونه سرپيچي دستورات بخشوده نخواهد شد و مجازاتي دردناك را در پي خواهد داشت كه ممكن است حتي به قطعِ انگشت يا عضو ديگري از بدنِ اسليو شود يا اسليو را ديگر به حضور نپذيرد! ميسترس خداي اسليو محسوب مي شود و سجده بر میسترس بر اسليو واجب است. در اين سطح دستوراتِ ميسترس تابع هيچ چارچوب و قانوني نمي باشد و تمايلات ميسترس نقش اصلي را بازي مي كنند. اين سطح كه كنترل نشده است ، در بسياري از كشورها خلافِ قانون شناخته شده است و مجازاتِ سنگيني را در پي دارد و دليل آن هم اين است كه ممكن است يه ميسترس با جمع آوري يك گروهِ بزرگ اسليو و آموزش آنها قصدِ ايجاد گروه تروريستي يا اختلال نظام حكومتي را بوجود آورد. برده هايي كه در اين سطح قرار دارند در خانه ميسترس زندگي مي كنند و جاي ديگري ندارند.( در رابطه با مكانِ زندگي اسليوها در چند بخش بعد توضيحاتي آمده است، همان طور كه مي دانيد ارزش يك اسليو (( از نظرِ ميسترس)) بسيار پايين تر از آن است كه در يكي از اتاق هاي خانه ساكن باشد ... ).
2- تسليم مادي (برده هاي نيمه وقت )
در اين سطح اسليو به طورِ نيمه وقت در خدمت ميسترس حضور به عمل مي آورد. اسليو بدنِ خود را به طورِ كامل در اختيار ميسترس قرار مي دهد و ميسترس هر گونه عملي كه بخواهد مي تواند با او انجام دهد و اسليو مجبور به انجام آن است. در صورت سرپيچي از دستور اسليو تنبيه مي شود اما اين تنبيه عواقب دراز مدت در بر ندارد و هيچ گونه مشكلي در آينده ايجاد نخواهد كرد( مانند تنبيه توسط شلاق به طوري كه جاي ضربات براي چند هفته بيشتر باقي نماند، در صورتي كه ميسترس زياد عصباني نشده باشد جاي ضربات همان روز يا حداكثر پس از چند روز از بين مي رود .). در اين حالت نيز مانند قبل ميسترس مجبور به رعايت چارچوبي نيست و تنها مانع آن تضمينِ سلامتي اسليو است!
3- تسليم قرار دادي ( برده هاي ساعتي!)
در اين سطح اسليو با مراجعه به يك ميسترس و درخواست كردن از او با پرداختنِ وجهي براي چند ساعت برده ي او خواهد بود. دستورات ميسترس تابعِ قانون هاي خاصي است كه توسط اسليو مشخص مي شود! در واقع اسليو كارهايي را كه دوست دارد بر روي او انجام شود قبل از برقرارري رابطه مشخص مي كند و ميسترس فقط مي تواند از آن اعمال در طولِ رابطه استفاده كند. براي مثال ممكن است يه اسليو از ضربه خوردن بر صورت خوش اش نيايد يا بر اثر بيماريي كه دارد اينم كار منع شده باشد در اين صورت ميسترس حق ضربه زدن به صورت او را ندارد. در واقع اين رابطه بيشتر براي اسليو لذت بخش خواهد بود و ميسترس نقشِ يك كاسب يا كارمند را دارد!
چند اشاره
معمولاً femdom lover بودن با زن ذلیلی معادل گرفته میشه یا بعضی تصورات غلط دیگه در مورد femdom وجود داره که چند تا توضیح شاید اینجا لازم باشه:
1-همونطور که گفتم مازوخیسم یه حسیه که آمیخته با لذت جنسیه.یعنی مرد مازوخیست از اینکه از طرف یه زن dominant تحقیر و آزار ببینه لذت جنسی میبره.حتی خیلی وقتها ممکنه که از دستورهایی که میسترس بهش میده خوشش نیاد و انجامش خیلی براش سخت باشه ولی همین حس تحقیر که از اون حاصل میشه براش لذت بخش و تحریک کننده ست.میسترس هم از آزار دادن برده اش لذت جنسی میبره.اما زن ذلیل بودن هیچ ربطی به لذت جنسی نداره.
2-باز هونطور که گفتم رابطه میسترس و برده یه جور رابطه قراردادیه.یعنی مرد مازوخیست تصمیم میگیره که به بردگی میسترس در بیاد و این خودشه که به این رابطه تن میده و تابع دستورات میسترس میشه.ولی لزوماً در برابر زنهای دیگه همچین رفتاری رو نداره.درحالیکه یه زن ذلیل در برابر همه زنها نوعی حالت تسلیم و اطاعت داره و در ضمن این حالتیه که ارادی نیست و خیلی وقتها دوست نداره که اینجوری باشه ولی خوب جسارت بعضی کارها رو در برابر زنها نداره.
3-مازوخیستها با صحنه ها و رویاهای مازوخیستی تحریک جنسی میشن و حتی خیلی وقتها مواقع خودارضایی با دیدن این صحنه ها و عکسها یا تصور همچین رویاهایی خودشون رو تحریک میکنن.ولی این به این معنی نیست که از سکس معمولی لذت نبرن.مازوخیسم یه حسیه که در کنار گرایشهای دیگه تو اونها وجود داره.هر چند مازوخیستهای افراطی که این میل سایر میلهای اونا رو میپوشونه دیگه از سکس معمولی لذت نمیبرن و حتی توی سکس معمولی دوست دارن رابطه همراه با تسلط و خشونت طرف مقابلشون نسبت به اونا باشه.
4-میل به femdom میلیه که باید مثل بقیه ميلها ارضا بشه تا به انحراف کشیده نشه.اگه یه مازوخیست نتونه یه رابطه ایده آل میسترس و برده رو تجربه کنه ممکنه به راههای انحرافی رو بیاره.ممکنه خودش خودش رو شکنجه بده با این تصور که میسترس اینکارو میکنه(یه جور خودارضایی مازوخیستی)که این معمولاً از نظر روانی مخربه.ممکنه به اینکه توسط یه مرد مورد آزار قرار بگیره رضایت بده که این معمولاً همراهه با رضایت به تجاوز اون مرد به فرد مازوخیست.ممکنه از شخصی که همیشه با ان سکس میکندpartner جنسی خودش بعضی رفتارهای مازوخیستی رو بخواد که یا قبول نمیکنن و برداشتهای غلطی هم از این خواسته میکنن واگه قبول هم بکنن چون واقعاً dominant نیستن لذت زیادی در بر نداره.ممکنه این حس به گرایشهای زن ذلیلی کشیده بشه یعنی فرد مازوخیست در روابط عادیش با زنها حالت مطیع به خودش بگیره و از این راه در حد خیلی خیلی محدود لذت جنسی ببره.
واژه نامه
رفتارهای مازوخیستی مختلفی هست که میسترسها و برده ها بسته به گرایشها و تمایلاتی که دارن اونها رو تو رابطه هاشون بکار میبرن.غیر از اینهایی که اینجا مینویسم موارد دیگه ای هم هست(یا حتی میتونه ابداع بشه)اما اینها خیلی از رفتارهای رایج femdom رو پوشش میدن.در ضمن بعضی از اینها خودشون شامل شاخه ها و شکلهای زیادی هستن.
humiliation تحقیر.بطور عمومی همه رفتارهای مازوخیستی شامل اون هستن ولی بطور خاص بعضی از اونها جنبه تحقیر آمیزی شدیدتری دارن تا جنبه آزار جسمی.
 تو یه یادداشت جداگانه بعداً درباره ش مینویسم.
human furniture از برده بعنوان وسایل و اسباب مختلف خونه استفاده میشه مثل : میز و صندلی(برده چهاردست و پا میشه و میسترس روش میشینه یا بعنوان میز ازش استفاده میکنه)،جاپایی(برده جلوی صندلی یی که میسترس روش نشسته چهاردست و پا میشه و میسترس پاهاش رو روی اون دراز میکنه)،پادری(برده جلوی در خروجی دراز میکشه و میسترس موقع ورود کفشش رو با تن برده تمیز میکنه)،زیرسیگاری(میسترس خاکستر سیگارش رو توی دستهای برده یا حتی توی دهن برده میریزه و در حالت خشن تر سیگارش رو هم روی تن اون خاموش میکنه)،کاناپه،مبل،تشکچه...
ponyboy از برده بعنوان اسب و یابوی میسترس استفاده میشه.تو حالت ایده آل برده باید لخت باشه و احتمالاً افساری به دهنش زده میشه،زینی روی پشتش گذاشته میشه ومیسترس روش سوار میشه و برده باید چهاردست و پا به میسترس سواری بده.تو بعضی حالتها برده به یه چرخ کالسکه مانند بسته میشه که میسترس توی اون میشینه و برده باید در حالت چهاردست و پا یا روی دوپا کالسکه رو بکشه.میسترس میتونه با شلاق زدن برده رو مجبور کنه که تندتر راه بره.
human dog برده تبديل به سگ ميسترس ميشه تو حالت ايده آل با برده دقيقاْ مثل سگ رفتار ميشه يعنی بايد کاملاْ لخت باشه و قلاده ای هم به گردنش باشه.بعضی وقتها برای تحقیر بیشتر میسترس بجای قلاده یه سر طنابی رو دور آلت مردی و بیضه ی  برده میبنده و ازش بعنوان قلاده استفاده میکنه.برده حق نداره صحبت کنه فقط میتونه پارس کنه.همیشه باید در حالت چهاردست و پا باشه.غذای برده معمولاً از ته مونده و نیمخورده غذای میسترسه که جلوش روی زمین ریخته میشه و حق نداره برای خوردن از دستهاش استفاده کنه.برده باید با دیدن میسترس پارس کنه جلو بره و پا یا کفش میسترس رو لیس بزنه.بعضی میسترسها برای برده یه لونه سگ یا قفس در نظر میگیرن که برده وقتی باهاش کاری ندارن باید اونجا بره.یه راه خیلی خوب که تحقیر شدید به اضافه آزار جسمی رو با هم داره اینه که میسترس برده خودشو شلاق میزنه و برده باید مثل سگ زوزه بکشه و پارس کنه.میسترس اونقدر اونو شلاق میزنه تا از شباهت صداش به زوزه و پارس واقعی سگ راضی بشه.
spitting تف کردن.میسترس توی دهن یا روی صورت و تن برده تف میکنه یا روی زمین تف میکنه و برده باید اونو لیس بزنه.
licking لیس زدن.برده باید بدن میسترس رو لیس بزنه مخصوصاً اندامی که تحقیرآمیزتره مثل کفش،کف پا یا لیس زدن باسن میسترس: برده باید آلت تناسلی میسترس رو اونقدر لیس بزنه تا میسترس به حالت ارگاسم برسه و ارضا بشه.البته میسترس معمولاً وقتی این دستور رو به برده ش میده که بخواد به نوعی بهش پاداش بده که به برده اجازه میده آلت تناسیلی میسترس رو لیس بزنه.
trampling برده دمر یا تاقباز روی زمین میخوابه و میسترس با کفش(معمولاً پاشنه بلند)یا بدون کفش روی تن اون راه میره.تو حالت خشن تر میسترس حتی روی آلت مردی و بیضه ها و صورت برده هم راه میره(البته بدون کفش یا با کفش پاشنه تخت).
role play میسترس و برده نقش خاصی رو بازی میکنن و میسترس رفتارهای مازوخیستی متناسب با اون نقش رو روی برده انجام میده.هر نقش رفتارهای خاص خودشو داره.نقشهایی مثل معلم و شاگرد،زندانبان و زندانی،پرستار و مریض...
toilet training (این روش بهداشتی است و خظری ندارد).از برده بعنوان توالت میسترس استفاده میشه که حدود مختلفی داره.گاهی فقط برای ادرار یا مدفوع یا هردو برده توالت میسترس میشه.بسته به شدت این رابطه میسترس توی دستهای برده یا روی تنش یا صورتش یا توی دهنش ادرار یا مدفوع میکنه .گاهی بعد از اینکار میسترس برده باید میسترس رو با زبونش تمیز کنه. که این موضوع به شخس لذت خاصی میدهد
feminization,sissy boy,sisy training میسترس برده رو تبدیل به کلفت میکنه.یعنی(تو حالت نسبتاً کاملش)کلاه گیس زنونه سرش میذاره،اون رو آرایش زنونه میکنه(معمولاً آرایشی خنده دار و مسخره)گاهی موهای تن برده رو هم میتراشه و بهش دستور میده تا لباس زیر زنونه(شرت و سوتین)و احتمالاً بلوز و دامن و پیش بند و کفش پاشنه بلند بپوشه.گاهی میسترس به یه برده دیگه دستور میده تا با برده ی کلفت شده سکس داشته باشه یا به برده کلفت شده دستور میده تا برای برده دیگه جلوی میسترس آلتش رو ساک بزنه.بعضی حالتهای خیلی افراطی هست که برده به دستور میسترس با تزریق یا خوردن یه سری هورمونها طی یه دوره زمانی بطور تقریبی تغییر جنسیت میده یعنی پستونهاش بزرگ میشه و احتمالاً عقیم هم میشه.معمولاً تو این حالت بعد از رشد کردن پستونهای برده میسترس اونو آرایشهای غلیظ میکنه،موهای تنشو میتراشه و لباسای تحریک آمیز زنونه تنش میکنه و از اون بعنوان یه فاحشه(male whore)استفاده میکنه یعنی در برابر پول به مردای دیگه اجازه میده برده رو بکنن.
torture شکنجه.بطور عمومی به همه انواع شکنجه ها و آزارهای جسمی گفته میشه که شکلهای مختلف و زیادی داره.
 به شکنجه جسمی که میسترس بطور خاص روی آلت مردی و تخمهای برده انجام میده گفته میشه.شکنجه روی این اندام چند مزیت داره:اول اینکه چون این اندام حساسترین نقاط تن مردهان نقاط خیلی مناسبی برای انجام شکنجه ان.دوم اینکه چون این اندام شرمگاه مردها به حساب میان لخت کردن و شکنجه اونها توسط میسترس برای برده خیلی تحقیرآمیزه.سوم اینکه چون یکی از تفاوتهای مهم ظاهری بدن مرد و زن وجود همین اندامه میسترس با شکنجه اونها در واقع برده ش رو بخاطر مرد بودن تحقیر میکنه و میتونه لذت خیلی زیادی برای میسترس داشته باشه.در این رفتار شکنجه های خیلی زیادی از ملایم تا خشن وجود داره(البته خیلی از این شکنجه ها رو رو جاهای دیگه تن برده هم میشه انجام داد مثل نوک پستانها...)مثل: وصل کردن گیره های چوبی،فلزی یا پلاستیکی به آلت مردی و بیضه ها،آویزون کردن وزنه از اونها،شلاق زدن اونها(معمولاً از شلاق یا تسمه چرمی یا تازیانه ای به اسم crop استفاده میشه)،سیلی زدن با دست به اونها(slappnig)،داغ کردن اونها،سوزن زدن به اونها(piercnig,needling)،فشار دادن تخمها توی مشت(squeezing)،کشیدن آلت مردی تا جایی که ممکنه کنده بشه،کوبیدن تخمها با کفش یا یه وسیله سنگین(crashing)،لگد زدن به تخمها(ball kicking)،بستن محکم طناب دور تخمها و آلت مردی(bondage)...تو بعضی حالتهای خیلی افراطی برده توسط میسترس اخته میشه(castration)
whipping کتک زدن با شلاق.
canning کتک زدن با ترکه.
strappnig کتک زدن با تسمه چرمی.
paddling کتک زدن با وسیله ای شبیه راکت پینگ پنگ به اسم paddle.
public pillory شکنجه برده جلوی افراد دیگه(مثل دوستهای میسترس یا میسترسها یا برده های دیگه).
----------------------------------------------------
mistress and slave
یه رابطه ایده آل در femdom رابطه ایه که بین mistress و slave وجود داره.mistress(مونث کلمه master)از نظر لغوی یعنی الهه،خانم،ارباب زن...شاید اینجا مناسبترین معادل براش ارباب باشه اما چون ارباب تو فرهنگ ما بیشتر بار مذکر داره ترجیح میدم از اون به همون صورت میسترس استفاده کنم.بهترین معادل برای slave هم کلمه بَرده ست.واضحه منظورم برده ی مرده(male slave یا slaveboy).میسترس زنیه که یک(یا چند)برده رو تحت سلطه و اختیار خودش داره.دوره زمانی این رابطه میتونه به شکلهای مختلف باشه.توی کشورهای خارجی میسترسهای حرفه ای یی هستن که کارشون اینه که مردهای مازوخیست به اونها مراجعه میکنن و در صورت توافق برای یه مدت(مثلاً چند ماه یا بیشتر)بطور کامل و شبانه روزی برده اونها میشن.و تو این مدت تو خونه میسترسشون زندگی میکنن.بعضی از این میسترسها فقط برای لذت خودشون اونها رو به بردگی میگیرن و بعضیهاشون برای این کار از برده ها پول هم میگیرن.میسترسهای زیادی توی اینترنت homepage دارن که از اون طریق برده ها میتونن در موردشون اطلاعات کسب کنن و باهاشون تماس بگیرن.شنیدم که توی بعضی کشورها club هایی هست که مازوخیستها میتونن به اونجا برن و با دادن پول یه رابطه چند ساعته مازوخیستی رو تجربه کنن.بعضی میسترسها هم هستن که فقط از راه اینترنت و chat و webcam و email یا فقط از راه تلفن مازوخیستها رو به بردگی میگیرن.یه نوع دیگه رابطه هم اینه که برده با میسترسش زندگه نمیکنه و فقط زمانهای خاصی پیش اون میره و براش بردگی میکنه اما مواقع دیگه میسترس چندان تسلطی بر اون نداره و برده میتونه زندگی عادی خودشو داشته باشه.هرچند میسترس میتونه دستوراتی هم برای اون مواقع به برده بده تا اجرا کنه(این رابطه یه رابطه نیمه حرفه ایه).در واقع رابطه بین میسترس و برده یه جور رابطه قردادی و توافقیه.البته تو نوع کاملاً حرفه ای اون برده هیچ حق انتخابی نداره و باید کاملاً تابع نظر میسترس باشه(در همه زمینه های رابطه)حتی ممکنه بعضی دستورهای میسترس واقعاً براش سخت باشه اما چون داره دستورهای میسترس رو اجرا میکنه همین حس اطاعت براش لذت داره.اما به هرحال(با درجه های مختلفش)در طی این رابطه میسترس صاحب و مالک برده خودشه و میتونه انواع کارهای مختلف رو از اون بخواد.در مرحله اولیه ش میتونه ازش بخواد مثل یه نوکر کارای شخصی اونو انجام بده.مثل نظاقت خونه،شستن لباسا،پذیرایی از میسترس(و احتمالاً دوستاش).البته برای اینکه حس تحقیر برده بیشتر بشه و میسترس هم بیشتر احساس سلطه و لذت بکنه میتونه دستورای تحقیرآمیزی هم تو همین زمینه به برده ش بده.مثلاً شستن توالت،شستن لباسای زیر میسترس،حتی نظافت اون بعد از رفتن به توالت یا اینکه دستور بده جلوش تعظیم کنه یا رو زمین بیفته و پا یا کفش اونو ببوسه یا اینکه به برده ش اجازه نده تا لباس کامل تنش باشه و یا حتی کاملاً اونو لخت کنه...در مرحله بعدی میسترس برای کوچکترین سرپیچی یا بد انجام دادن کارا برای برده تنبیه های بدنی و غیر بدنی در نظر میگیره...مرحله نهایی این رابطه وقتیه که میسترس فقط برای لذت بردن خودش(نه تنبیه به خاطر سرپیچی)برده رو شکنجه های جسمی یا تحقیرهای شدید میکنه.بعضی میسترسها قبل از اینکه برده ای رو بپذیرن اون رو رام یا اصطلاحاً training میکنن یعنی با یک سری تحقیرها و آزارهای جسمی این حس رو تو برده(و خودشون)تقویت میکنن که برده کاملاً به میسترس تعلق داره و حق هیچ اعتراض و سرپیچی یی(تو حیطه اون رابطه قراردادی)نداره.و همونطور که گفتم این مساله پیش فرض اصلی اینجور روابطه و اصلاً تمام این کارا(نوکری،تنبیه،تحقیر،آزار جسمی)برای تشدید این حسه.هرچند خیلی از مازوخیستها و زنهای dominant(سلطه جو)با مرحله های اولیه این رابطه ارضا نمیشن و علاقمند به تحقیرهای شدیدتر و شکنجه های جسمین.در مورد اشکال مختلف اون تو یادداشتهای بعدی توضیح میدم.
ترجمه ای که معمولاً از مازوخیسم میکنن خودآزاریه اما شاید کلمه آزارخواهی معادل بهتری برای اون باشه.یک فرد مازوخیست به اون معنایی که من میخوام ازش حرف بزنم رو میشه اینطور تعریف کرد: کسی که از آزار دیدن(روحی و جسمی)از طرف(معمولاً)جنس مخالف لذت جنسی میبره.روی جنبه جنسی این مازوخیسم تاکید میکنم.در واقع اون رو میشه یکی از انواع(یا انحرافات)سکس به حساب آورد.چرا میگم معمولاً از طرف جنس مخالف؟چون در مورد افرادی که تمایلات همجنس گرایی دارن این لذت جنسی با آزار دیدن از طرف همجنس خودشون به وجود میاد نه لزوماً جنس مخالف.اما منظور از آزار چیه؟توی سکس معمولی شاید(برای بیشتر افراد)جنبه جسمی خیلی مهمتر از جنبه روحی اون باشه.هرچند پیش میاد که گاهی همه جنبه های ظاهری سکس مهیاست ولی فرد به خاطر شرایط روحیش در اون لحظه دچار تحریک جنسی نمیشه.در حالیکه در مازوخیسم جنبه روحی اهمیت زیادی داره یک فرد مازوخیست در مرحله اول باید از نظر روحی حس کنه که تحت سلطه و اختیار partner خودش قرار داره و partner ش از تحقیر و آزار دادن اون لذت میبره.در مرحله بعد که آزار جسمیه افراد مختلف بسته به درجه مازوخیست بودنشون به انواع و درجه های مختلف آزار جسمی علاقه دارن.اما مفهوم کلیدی و مهمی که بین تمام مازوخیستها مشترکه و شاید پیش فرض اصلی مازوخیسم باشه حس تحقیره.یعنی اینکه از طرف partner شون تحقیر بشن و اون هم از تحقیر کردنشون خوشش بیاد و لذت ببره.در واقع یک partner ایده آل برای یک مازوخیست فردیه که سادیست یا dominant(سلطه جو)باشه.اما female domination & male submission چیه؟این نوعی از مازوخیسمه که یک مرد دوست داره از طرف یک زن آزار ببینه.و بطور اختصار به اون femdom میگن.به مردهای مازوخیستی از این نوع submissive male یا femdom lover یا male slave یا slave boy میگن.و به زنهایی که partner خوبی برای اونها به حساب میان dominnat female یا mistress میگن.
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 15:50  توسط یک دانشجوی داروسازی  |